Het doel van de vereniging is het verspreiden van informatie over nierfalen, dialyse, transplantatie en orgaandonatie. De vereniging wil ook hulp bieden aan patiënten met nieraandoeningen en dialyse in het eindstadium. Om het bewustzijn over nieraandoeningen zo breed mogelijk te vergroten, organiseert zij informatiebijeenkomsten op scholen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar orgaandonatie. Iedereen die zijn organen wil doneren na zijn of haar dood wordt uitgenodigd om met zijn of haar identiteitskaart naar zijn of haar gemeentehuis te gaan.

Zij zal gratis een specifiek formulier ondertekenen waarmee zij als "donor" in het nationale register wordt geïdentificeerd. Als dit niet is gebeurd, wordt de persoon beschouwd als een potentiële donor (dit is het veronderstelde toestemmingsregime) en de arts zal dan bij het benaderen van zijn of haar familie de primaire wensen van de overledene proberen te kennen. Medische teams zijn wettelijk verplicht dit advies te respecteren. Het is ook mogelijk om tijdens uw leven een verklaring van verzet tegen orgaandonatie af te leggen.

In dit geval mag er geen bemonstering plaatsvinden.

De vereniging organiseert ook bezoeken van patiënten aan dialysecentra. Om al haar taken uit te voeren, heeft zij vrijwilligers nodig.

Ze is daarom op zoek naar mensen die zich kunnen verplaatsen in dialysecentra, met paramedische en/of medische kennis, met gemakkelijk menselijk contact en veel inlevingsvermogen.

Het ACIIRT-team

De dag van een dialyse

Charles DECHENNE - Voorzitter Alberte SERVAIS - Ambtenaar Externe Betrekkingen Marcelle LETAWE - Directeur Françoise HENUZET - directeur Luc GRAEVEN - Beheerder Mélanie GRAEVEN - administratief secretaris
Sluit het menu