Donneur vivant ou décédé ?

De donornier kan worden afgenomen van een persoon die net overleden is of van een levende donor. Het merendeel van de getransplanteerde nieren is afkomstig van hersendode patiënten.

Soms is de vader, moeder, broer of zus een compatibele levende donor. De kans om een nier met dezelfde genetische kenmerken te vinden is bij een direct familielid groter dan bij niet-fokkende donoren.

In sommige gevallen kan de echtgeno(o)t(e) of goede vriend(in) echter ook donor zijn, zolang ze van dezelfde bloedgroep zijn (in het laatste geval wordt geen rekening gehouden met de HLA-compatibiliteit).

Sluit het menu